Zajęcia warsztatowe przeciw agresji i przemocy w szkole

Jesteś tu: » Strona startowa » Wydarzenia » Zajęcia warsztatowe przeciw agresji i przemocy w szkole

19  marca 2018 roku przy pomocy Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Nowym Dworze Gd. zostały  zorganizowane dla uczniów naszej szkoły zajęcia warsztatowe przeciw agresji. Wzięli w nich udział uczniowie 8 klas. Warsztaty podzielono na zajęcia dla klas I-III i klas IV-VII.

Cele zorganizowania warsztatów:

 • Chęć tłumienia zachowań agresywnych w szkole.

 • Uświadomienie uczniom, czym jest agresja i przemoc oraz jakie są ich następstwa.

 • Wskazanie możliwości radzenia sobie z agresywnym zachowaniem.

 • Wyrobienie nawyku przeciw działanie agresji.

 • Zwrócenie uwagi na wydźwięk społeczny problemu.

         Zajęcia warsztatowe są przykładem stosowania w praktyce metod aktywizujących (zamiana ról, burza mózgów, drama ), które warto rozpowszechniać.Agresja i przemoc, to zjawiska istniejące wśród dzieci i młodzieży, problem istniał zawsze, ale teraz obserwuje się jego narastanie - jest to wspólny problem, dorośli – rodzice i nauczyciele muszą stworzyć front przeciw działań, wspierać  się w zajmowaniu się tym zjawiskiem. Wszyscy uczniowie naszej szkoły  bardzo chętnie brali udział w różnego rodzaju zadaniach warsztatowych prezentowanych przez panią psycholog. Wzajemna współpraca wypadła bardzo dobrze. Tego samego dnia odbyły się również zajęcia z psychologiem na temat cyberprzemocy. W warsztatach brali udział uczniowie klas IV-VII. Zjawisko cyberprzemocy jest ogólnie powszechne. Dzieci zostały zapoznane z zasadami bezpiecznego korzystania z komputera i Internetu. Chętnie zabierały głos na wyżej podany temat.

   

  Małgorzata Pawłowska