Warsztaty „Stop uzależnieniom!”

Jesteś tu: » Strona startowa » Wydarzenia » Warsztaty „Stop uzależnieniom!”            15 listopada 2017r. odbyły się w naszej szkole warsztaty mające na celu  przeciwdziałanie uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży. Spotkanie prowadziła  psycholog  Małopolskiego Centrum Profilaktyki z Krakowa. Zajęcia były odpowiednio dostosowane do wieku i możliwości poznawczych dzieci. Uczniowie pracowali w trzech grupach wiekowych. Pierwsza grupa składała się z dzieci uczęszczających do  klas młodszych, drugą tworzyli uczniowie  klas IV, a trzecią uczniowie klasy V, VI, VII. W warsztatach wzięli udział  także nauczyciele oraz rodzice uczniów  naszej szkoły. Wszyscy uczestnicy warsztatów zostali zapoznani z definicją i mechanizmami powstawania różnorodnych uzależnień. Przy pomocy metod wykładowych i aktywizujących poznali negatywny wpływ różnorodnych używek na ludzki organizm. Zapoznali się również ze sposobami pokonywania nałogów. Dzięki warsztatom mieli możliwość kształtowania postawy wolnej od uzależnień oraz utrwalali zasady zdrowego stylu życia.

                                                                                                          Danuta Sokołowska