„Kangur Matematyczny 2018”

Jesteś tu: » Strona startowa » Wydarzenia » „Kangur Matematyczny 2018”

Kangur Matematyczny 2018”

 

       Dnia 15 marca 2018r. w naszej szkole odbył się Międzynarodowy Konkurs „Kangur Matematyczny 2018”  - najpopularniejszy szkolny konkurs matematyczny organizowany przez: Kangourou Sans Frontières Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych. Patronami konkursu są: Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika oraz  Polskie Towarzystwo Matematyczne.

     Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich. Biorą w nim udział dzieci i młodzież z ponad 30 krajów.  Według organizatorów, główną umiejętnością badaną przez Kangura jest umiejętność myślenia logicznego, a nie czysta wiedza i znajomość wzorów. W 1994 roku został wpisany do kalendarza imprez Organizacji Narodów Zjednoczonych do Spraw Oświaty, Nauki i Kultury (UNESCO).  Dodatkowo atrakcyjność konkursu podnoszą wspólna dla wszystkich krajów biorących udział w teście ta sama data oraz te same zestawy pytań dla poszczególnych poziomów.

      W tym, jak i w poprzednich latach, konkurs miał charakter jednorazowego testu, na rozwiązanie którego uczniowie mieli 75 minut. Test był podzielony na kategorie wiekowe: Żaczek - klasy 2, Maluch - klasy 3 i 4, kategoria Beniamin - klasy 5 i 6 oraz Kadet – klasy VII. W konkursie wzięło udział 22 uczniów naszej szkoły. Szkolnymi koordynatorkami konkursu były panie Anna Jarosz oraz Anna Zubkowicz. Konkurs odbywa się bez eliminacji, testów wstępnych, testu finałowego. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w maju bieżącego roku.

         Każdy uczestnik konkursu otrzymał jedną z pięciu zabawek logicznych z drutu! Dodatkowo Rada Rodziców zadbała o poczęstunek dla wszystkich uczestników.

Cieszymy się dużym zainteresowaniem konkursu wśród uczniów naszej szkoły. Jest on doskonałą okazją do popularyzacji matematyki wśród dzieci.

Anna Zubkowicz


Galerie