Projekt „Zaprogramuj przyszłość #40”

Jesteś tu: » Strona startowa » Projekt „Zaprogramuj przyszłość #40”

Nasza szkoła realizuje Projekt „Zaprogramuj przyszłość #40”

 

 

Fundacja Orange i Stowarzyszenie Mistrzowie Kodowania nauczą podstaw programowania dwadzieścia tysięcy uczniów z klas 1-3 szkół podstawowych z niewielkich miejscowości i wsi. Zajęcia odbędą się w ramach 9 projektów "Zaprogramuj Przyszłość", które uzyskały dofinansowanie z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. W pierwszym etapie trenerzy przygotują ponad 1200 nauczycieli z blisko 230 szkół do prowadzenia lekcji z programowania i wykorzystania umiejętności cyfrowych w praktyce. Szkolenia będą realizowane w szkołach publicznych w gminach wiejskich i wiejsko–miejskich, w województwach dolnośląskim, kujawsko–pomorskim, łódzkim, pomorskim, śląskim, warmińsko–mazurskim i zachodniopomorskim.

Projekt ma na celu dostarczenie nauczycielom i szkołom możliwości prowadzenia atrakcyjnych zajęć dla uczniów klas 1-3 w zakresie podstaw programowania. Ma to nastąpić dzięki rozwinięciu przez nauczycieli kompetencji cyfrowych i umiejętności prowadzenia zajęć z podstaw programowania oraz dzięki zapewnieniu im odpowiedniego sprzętu, scenariuszy i innych pomocy, aby mogli samodzielnie prowadzić takie zajęcia. Drugi cel Projektu to popularyzacja idei nauki programowania jako sposobu na rozwój kompetencji pracy w zespole, komunikacji w grupie, myślenia koncepcyjnego, rozwiązywania problemów i kreatywności.

 Projekt jest realizowany przez Fundację Orange i Stowarzyszenie Mistrzowie Kodowania. Projekt jest realizowany w okresie od 01.08.2017r.do31.10.2018r.

Realizacja Projektu jest możliwa dzięki współfinansowaniu przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Jak to wygląda w praktyce?

Szkoły otrzymają zestawy do prowadzenia atrakcyjnych zajęć z nowych technologii, m.in. roboty, maty edukacyjne oraz tablety. Następnie nauczyciele będą prowadzili zajęcia z zakresu programowania w klasach 1-3. Projekty są wspólnym przedsięwzięciem Fundacji Orange oraz Stowarzyszenia Mistrzowie Kodowania. Zostaną one zrealizowane ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa w ramach działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”.